Güneş Balığı

Lapin ailesindendir ve aynı yaşam karakterini gösterir.
Kayıtlara geçmiş maksimum uzunluğu 30 cm, yaygın uzunluğu 20 cm, maksimum yaşı 7 yıldır.

0-120 m, genellikle 1-60 m derinliklerde, kıyısal kuşakta bulunur. Çoğunlukla tek bazen gruplar halinde kayalığa yakın yüzerler. Gece ve korku anında kuma gömülür.

Küçük karından bacaklılar, deniz kestaneleri, karides, solucanlar, kabuklularla beslenir.

Protogirdir. Yani önce dişidir, sonra erkek olur. Eşeysel olgunluğa 1 yılda erişir. 18 cm’den büyük bireylerin hepsi erkektir. Yumurtaları pelajiktir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir