Orkinos

Denizlerimizde yaşayan iri ve çok değerli bir balıktır. Japonların ünlü balık yemeği “Suşi” nin yapılmasında bu balığın eti kullanılmaktadır.

Yüzücü (pelajik), okyanus-göçerdir (okyanodromdur). Dünyanın en uzun mesafe göç eden balıkların biridir. 0-3,000 m derinliklerde rastlanır. Bazen kıyıya yaklaşır. Aynı boydakilerle ve diğer benzer türlerle sürü oluşturur.

Ortalama 250 kg ağırlıkta, maksimum 900 kg olabilir. Ortalama boyu 2 ve maksimum 4 m ye kadar ulaşabilir. 15 yıl ve daha uzun yaşayabilir. Su tuzluluk değişikliklerine oldukça hassastır. Geniş bir sıcaklık aralığını kabul edebilir.

Yetiştiriciliği henüz yavru üretimi başarılamadığından yapılamaktadır. Ancak, doğadan gırgır ağlarıyla yakalanarak  canlı alınan balıklar, kafeslerde belli süreler için beslenerek semirtme işlemi yapılmaktadır.

Aşırı avlanmış kabul edilmektedir. Soyunun tükenme tehlikesi hakkında yeterli veri yoktur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir